οργάνωση τάξης


Το κουτί της έμπνευσης!
(κουτί με εικόνες για την παραγωγή γραπτού λόγου)


Κουτί με "αποστολές" 
γι' αυτούς που τελειώνουν γρήγορα τις εργασίες του στην τάξη



Φατσούλες επιβράβευσης



Έπαινος

Βαζάκι με τα ονόματα των παιδιών


Φάκελος "δημοσίευσης" εργασιών



Ο δάσκαλος ως τροχονόμος...



Ατομικό δελτίο δανεισμού βιβλίων



Τα 10 δικαιώματα του αναγνώστη